licence

Úspěšný autor ve fotobance

Chcete prodávat více fotografií ve fotobankách?

1. PRAVIDLA A ZÁSADY VKLÁDANÍ FOTOGRAFIÍ

Výhradní a nevýhradní licence dle legislativy ČR

Citace zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.

Autorský zákon platný v ČR

Úplné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.

Typy licencí pro fotografie, grafiku a videa

Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s licencemi, které se používají pro fotografie, obrázky, videa a jiný obsah.

Facebook
Subscribe to RSS - licence