Třínohé stativy - tripody

V tomto článku si můžete trochu podrobněji počíst o tripodech. nabízíme oproti prvnímu článku podrobnější podled na konstrukci, vybavení, materiál a podobně o tomto druhu stativů.

Tripody tvoří nejpočetnější skupinu a jsou to stativy mající konstrukci složenou ze tří noh. Nohy mohou být konstruované buď jako samostatné, nebo je jejich konstrukce zpevněna rozpěrkami, které nohy fixují ke středové tyči. Stativy bez rozpěrek se dají použít např. ve svahovitém terénu, kdy je potřeba jednotlivé nohy vysunout na různou délku a hlavně každou v jiném úhlu. Pevná stavební délka rozpěrek toto neumožňuje, ale její výhodou je vyšší stabilita celé konstrukce. Řešení s rozpěrkami se používá hlavně ve studiích, kde je stativ vždy na rovině a rozhodující je jeho maximální stabilita.

Woman photographing scenery in Maui, Hawaii.
© Photographer: Iofoto | Agency: Dreamstime.com
Konstrukce nohou tripodů je většinou teleskopická – nohy můžeme postupně vysunout až na 3 nebo 4 části. Aretace vysunutí probíhá buď přítlačnými páčkami, aretačními šrouby, otočnými prstenci nebo nejnověji pouhým vysunutím. Každou nohu stativu stačí pouze vysunout na požadovanou délku – v okamžiku vysunutí dojde k automatické fixaci. Pro opětovné stažení nohy postačí pouhý stisk knoflíku v horní části stativu a jeho přidržení po celou dobu zasunování nohy zpět. Vyvarujte se nákupu stativů s aretací teleskopů z plastů, jedná se o nejnamáhanější a nejpoužívanější část každého stativu a s přihlédnutím k těmto okolnostem dochází v zimním období k jejich praskání. Také preferujte možnost jednotlivé aretace v případě potřeby dotáhnout a nekupujte stativy, které je mají napevno, bez možnosti dotažení. Dříve nebo později dojde k uvolnění, no a nemožnost dotáhnutí by znamenala nutnost nákupu stativu nového. Nastavení nohou do šířky se dělá většinou pomocí aretačních knoflíků v horní části stativu, umožňující zpravidla 3 polohy, a to pro každou nohu zvlášť. U stativů se středovou rozpěrkou se aretuje šroubem v její objímce a fixuje všechny tři nohy do stejné vzdálenosti od osy stativu.

Young photographer
© Photographer: Kornilovdream | Agency: Dreamstime.com
Většina tripodů je vybavena středovou tyčí, ta plní několik funkcí. Na středovou tyč se upevňuje stativová hlava a jejich vzájemné spojení pak dovoluje dodatečné zvýšení pozice fotoaparátu nad rámec maximální stavební výšky samotného stativu. Nastavení výšky je zajištěno kličkou, která slouží zároveň k aretaci, nebo se výška nastavuje ručním povysunutím a zaaretováním otočným šroubem. Středová tyč slouží u stativů s rozpěrkami jako vodítko pro objímku rozpěrek a je tak důležitým stabilizačním prvkem. V případě některých speciálních konstrukcí je možné středovou tyč i s upevněnou stativovou hlavou upevnit horizontálně do horní části stativu a po zaaretování fotografovat mimo hlavní osu stativu. Tohoto se využívá, když objektiv fotoaparátu míří kolmo k zemi a v úhlu záběru by vadily nohy stativu. Ale pozor na zachování těžiště celé sestavy! Středová tyč může být i zdrojem potíží, např. v případě potřeby fotografovat se stativem z malé výšky těsně nad zemí. Japonský Velbon tento problém vyřešil a středovou tyč rozdělil na dvě části. Jedná se o první dělený systém středové tyče na světě a technologie nese označení S.R.C. U stativů tohoto výrobce tedy není problém spodní část středové tyče odmontovat a minimální výšku stativu snížit až na 28 cm při zachování maximální stability.

U mnoha výrobců dnes také najdeme integrovanou vodováhu. Je umístěna jak na těle stativu, tak i na stativové hlavě. Určuje rovnovážnou polohu stativu, resp. hlavy, ale nikoliv fotoaparátu. Takže takto integrovaná vodováha není příliš praktická záležitost. Zvláště ve svahovitém terénu, kdy je mnohdy nutné dořešit stabilní polohu kompromisem mezi rovnovážnou polohou stativu a hlavy, nám jediným ukazatelem rovnovážnosti zůstává fotoaparát.

Facebook