Stativy: druhy a použití

První článek k fotografickému příslušenství věnujeme stativům a to konkrétně základnímu hrubému rozdělení. V článku vám obecně popíšeme co jsou tripody, monopody, či jaké jsou další druhy stativů.

Tripod
© Photographer: Bradcalkins | Agency: Dreamstime.com

TRIPODY

Tripody jsou nejvyužívanějšími fotografickými stativy. Jak již název napovídá, jedná se o trojnohý stativ. Výběr vhodného tripodu je závislý na váze fotoaparátu a také na prostředí ve kterém bude primárně využíván. Obecně platí pravidlo že čím těžší fotoparát používáme, tím těžší a stabilnější by měl být i stativ. Rovněž na stativy používané v exteriéru je kladen větší důraz na stabilitu neboť na ně můžou působit povětrnostní vlivy, například vítr který by u méně stabilního, lehkého stativu zapříčinil roztřesené snímku, případně poškození fotoaparátu při převržení stativu. U fotoaparátů používaných primárně venku bývají v jednotlivých nohách i vysunutelné hroty které můžeme použít při umístění stativu na měkké plochy v exteriéru a zvýšit tak stabilitu stativu. Profesionální stativy bývají vybavené vyměnitelnou, kulovou hlavou která umožňuje natočení i náklon fotoaparátu plynule do všech stran. Některé tripody bývají vybavené závěsným háčkem pod středovou tyčí stativu. Tento háček slouží k zavěšení speciálního závaží a tím zvýšit stabilitu stativu. Jako závaží lze rovněž improvizovaně použít zavěšení fotobrašny či jiného vhodného předmětu.
Photographer
© Photographer: Ijansempoi | Agency: Dreamstime.com

MONOPODY

Monopod je samotatně nestojící, jednonohá podpěra fotoaparátu. Využití monopodu nacházíme všude tam kde potřebujeme eliminovat ,,roztřeení snímku” při použití teleobjektivů nabo za zhoršených světelných podmínek kdy jsme nuceni nastavit delší expoziční čas. Předností monopodu je především snažší manipulace s ním, obzvláště v případech kdy potřebujeme často měnit místo, například při sportovní či reportážní fotografii. Speciální monopody pak jsou využívané jako podpěra dlouhých teleobjektivů v kombinaci s tripodem na kterém je usazený fotoaparát.

OSTATNÍ STATIVY

Ve fotografické praxi se můžeme rovněž setkat se speciálními typy stativů které se například upínají na pracovní desku fotografického stolu při focení produktové fotografie, případně různými druhy ministativů využitelných při makrofotografii.
Facebook