Zoom objektivu: základní popis

V tomto článku k příslušenství se budeme věnovat okrajově funkci a rozdělení zoom objetivů.

Zoom se používá ve fotografování u objektivů. Díky zoomu lze jednoduše měnit použití jednoho objektivu pro širokoúhlé použití, tak i jako teleobjektiv. Krajní polohy se povětšinou však nepohybují v takových číslech jako škála objektivů s pevnými ohniskovými vzdálenostmi a navíc kvalita vykreslení u zoomovacích objektivů ztrácí kvalitu.
Změna ohniskové vzdálenosti u zoomovacích objektivů (transfokátor, pankratický objektiv) totiž dosáhne přeskupováním jednotlivých optických členů v objektivu. Jednotlivé optické členy se přitom pohybují po šroubovici s určitou dráhou tak, aby účinně převedly svůj kruhový pohyb na lineární. Pro představu přikládáme animaci:
Zoomy pro fotoaparáty se tradičně dělí do následujících skupin:

Základní zoom

Objektiv, jehož rozsah ohniskových vzdáleností pokrývá nejpoužívanější oblast od mírně širokoúhlého objektivu až po mírný teleobjektiv.

Širokoúhlý zoom

Objektiv, jehož nejdelší ohnisková vzdálenost je menší než 50mm. 50mm je ohnisková vzdálenost základního objektivu kinofilmového fotoaparátu s velikostí políčka 36x24 mm. Pokrývá rozsah obvykle od výrazně širokoúhlého po mírně širokoúhlý záběr.

Telezoom

Objektiv, jehož delší ohnisková vzdálenost je vyšší než u základního objektivu. Pokrývá rozsah obvykle od mírného teleobjektivu výše.

Ultrazoom

Objektiv s výrazně širším rozsahem ohniskových vzdáleností než obvyklých 2x-4x. Současné ultrazoomy pro fotoaparáty mají běžně rozsah 10x-12x. Pokrývá obvykle oblast od středně širokoúhlého záběru až po výrazný teleobjektiv. Tento výraz se používá také pro fotoaparát s nevyměnitelným objektivem tohoto typu.

Již mimo princip fungování čoček je tzv. „digitální zoom“. Jedná se o výpočet provedený fotoaparátem nebo grafickým programem v počítači. V podstatě jde o oříznutí fotografie se zvětšením výřezu na původní rozměr. Následek je pochopitelně velká ztráta kvality obrazu. Protože je náš web zaměřen převážně na prodej fotografií přes fotobanky, nedoporučujeme digitální zoom používat, jelikož by fotografie neprošli přes editory (umělé zvětšení velikosti fotky) a pokud ano, hrozí problém s reklamací ze strany zákazníka.
Facebook