Stabilizátory: rozdělení a popis

Často se v popisu přístroje uvádí, že aparát má zabudovanou stabilizaci obrazu, avšak o jaký druh stabilizace se jedná v popisu mnohdy chybí. Tímto článkem bychom Vám rádi osvětlili rozdíly funkcí stabilizátorů.

Stabilizátor obrazu u fotoaparátů má za úkol při zjištění neúmyslného pohyb objektivu ustálit roztřesený obraz. Základní rozdělení stabilizátorů je na mechanické a digitální, popřípadě jsou na trhu také duální, jenž kombinují vlastnosti obou uvedených. Mechanické stabilizátory pak ještě dělíme na stabilizaci optickou nebo stabilizaci pohybem snímače.

Optický stabilizátor obrazu

Často zkracovaný jako OIS (Optical Image Stabilizer)

Umístění stabilizátoru je v objektivu a stabilizuje nahrávaný obraz změnou optické cesty k senzoru. Vibrační signál, který je kompenzovaný stabilizačním čočkovým členem je obvykle získán použitím dvou piezoelektrických senzorů zjišťujících úhlovou rychlost. Paprsky tak dopadají stále na stejné místo. Výhodou je, že účinek vidíte rovnou v hledáčku, kdy se obraz uklidní.

Lens af is switch
© Photographer: Miczu | Agency: Dreamstime.com

Posun obrazového senzoru

je vestavěn do těla přístroje a pohybuje přímo snímačem. Senzor, který zachytává obraz, může být posunutý takovým způsobem, aby protichodně reagoval na pohyb fotoaparátu. Velkou výhodou tohoto systému je, že funguje v podstatě se všemi použitými objektivy. Účinek ale není vidět v hledáčku a bývá tedy alespoň graficky znázorněn.
Konica Minolta použila techniku nazvanou "anti-shake", nyní marketingově označovanou jako SteadyShot v řadě fotoaparátů Sony α, která se spoléhá na velmi přesný senzor na zjišťování úhlové rychlosti, aby detekovala pohyb fotoaparátu. Jiní výrobci používají Digitální signálový procesor (DSP) na analýzu obrazu za běhu a následně podle toho posouvají senzor.

Digitální stabilizace obrazu

Digitální stabilizátor obrazu, který se inzeruje u některých modelů, je v podstatě jen zvýšení citlivosti snímače pro dosažení co nejkratších exozičních časů, aby bylo zabráněno pohybové neostrosti snímku. Díky zvýšení citlivosti je bohužel ale mnohdy podstatně snížena výsledná kvalita snímku.
Facebook