Expozice: Clonové číslo

V předchozím článku věnovaném exponování jsme se věnovali nastavení délky času. Nyní se budeme věnovat cloně, konkrétněji si vysvětlíme co je to clonové číslo.

Clona je otvor, jehož velikost se dá podle potřeby měnit a který reguluje množství světla procházejícího objektivem fotoaparátu. Funguje na stejném principu jako lidská oční zornička a kontroluje množství světla, které dopada na fotocitlivý materiál nebo obrazový snímač. V kombinaci s nastavením rychlosti závěrky umožňuje přesně nastavit množství světla pro správnou expozici a zároveň ovlivňuje hloubku ostrosti výsledné fotografie.

Velikost clony se udává pomocí clonového čísla:
F = f / d
kde F je clonové číslo, f ohnisková vzdálenost objektivu a d průměr otvoru clony.

Tedy platí, že čím větší otvor, tím menší clonové číslo. Clonové číslo vyjadřuje přímo, kolik světla dopadne za jednotku času na film nebo senzor. Clona se proto také někdy uvádí ve tvaru f/, eventuálně jako poměr či zlomek se clonovým číslem ve jmenovateli. Tento tvar se vžil právě proto, že při nezměněném clonovém čísle a měnící se ohniskové vzdálenosti se sice mění i velikost otvoru, ale celkové množství světla dopadajícího na film nebo sensor za jednotku času se nemění.

Clonové číslo odpovídající maximálnímu možnému otevření clony se označuje jako světelnost objektivu. Máme-li tudíž objektiv s ohniskovou vzdáleností 40 mm a světelností značenou jako f/4 či 1:4, je maximální průměr otevřené clony 10 mm, což odpovídá clonovému číslu 4.

Krátké video pro znázornění fungování clony:
Facebook